Betingelser

Alle priser er eks. mva. hvis annet ikke er spesifisert. Tjenester rettet mot privatpersoner har pris inkl. mva.

Ved bestilling av generelle tjenester (ikke pakkeløsning) beregnes timepris.

Priser for de ulike tjenestene finnes her:

Fakturering normalt 1 gang pr måned med 14 dagers betalingsfrist. Andre faktureringsintervall kan avtales i særstilte tilfeller.

Faktura sendes som standard pr epost. EHF-faktura kan sendes på forespørsel. Ønskes papirfaktura tilkommer fakturagebyr.

Pakkeløsninger

Etableringsprisen på pakkeløsninger faktureres når nettstedet er ferdig satt opp. Månedsavgift har valgfri betalingstermin: kvartal, halvår eller år.

Fri support gjelder kun ved kommunikasjon pr. epost. 

Tidsbruk nullstilles den 1. hver måned.

Kunde blir varslet før den gratis supporttiden blir oversteget, og kan velge å utsette arbeidet til neste måned, eller betale standard timepris for resterende arbeid.

Alle tjenester med vedlikeholdskostnad har en bindingstid på 12 måneder. Eventuell oppsigelse må skje minst 2 måneder før periodens utløp. Avtalen fornyes automatisk med 12 måneder om oppsigelse ikke er mottatt innen fristen.

Dersom avtalen ønskes avsluttet før bindingstiden er utløpt må kostnader for allerede utført arbeid og tjenester påregnes.

Oppsigelse skal alltid sendes pr epost til epost@gaweb.no.

Oppsigelsen må være oss i hende senest 2 måneder før ny periode starter.